Vi har valt Ekologiskt

Att producera hållbar mat till framtidens barn är det som är drivkraften i vårt ekologiska jordbruk. Vår gård är belägen mitt i det stenrika Småland där just odling av gräs lämpar sig väl. Att odla gräs ger många fördelar för miljön i och med att det binder kol i marken. Vi odlar så mycket gräs som möjligt som sedan blir den huvudsakliga födan till våra kor. Mjölkkon är fantastisk på så vis att hon kan omvandla gräs till näringstäta livsmedel: mjölk och nötkött. 

Vi importerar inget foder till våra djur, vi håller bekämpningsmedel långt borta och främjar biologisk mångfald med hjälp av betande djur och stor variation av det som vi odlar. Varje dag vill vi skapa en så hållbar vardag för både djur och människor som vi bara kan.

Här kan du läsa mer om KRAVS regelverk som är vårt certifieringsorgan:  https://www.krav.se 


Med respekt för 

Naturen, biologisk mångfald & människors hälsa